1 kwh cena 2023 – čo nás čaká?

  Tu už je úplne legitímne myslieť na meranie svojej spotreby a šetrenie energie.

  Cena za kwh a jej sadzby

  Pozrime sa spolu na situáciu Západného Slovenska, cenníkové ceny pre domácnosti za distribúciu ZSD a energiu ZSE od dňa 1.1.2023:

  D1 sadzba pre jednotarifné odberné miesta s malým odberom (ktorých ročná spotreba elektriny je menšia ako 1 850 kWh)

  Cena za spotrebuVýkupná cena elektriny (ak máte fotovoltiku)
  Cena za energiu0,178125 € / kWh s DPH0,0871 € / kWh s DPH
  Stála mesačná platba3,384720 € / mesiac s DPH2€ mesačne poplatok za výkup s DPH

  D2 sadzba pre jednotarifné odberné miestas väčším odberom (ktorých ročná spotreba elektriny je väčšia ako 1 851 kWh)

  Cena za spotrebuVýkupná cena elektriny (ak máte fotovoltiku)
  Cena za energiu0,159886 € / kWh s DPH0,10 € / kWh s DPH
  Stála mesačná platba7,29684 € / mesiac s DPH2€ mesačne poplatok za výkup s DPH

  D3 sadzba s 2-tarifným meraním. (Nočný prúd)

  Sadzba dodávky elektriny DomovNočnýPrúd – DD3 je vhodná pre odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí chcú využiť výhodu časového pásma NT. Pásmo NT sa poskytuje minimálne osem hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v pásme NT v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, pričom blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje. Podmienkou pridelenia sadzby DomovNočnýPrúd – DD3 je 2-tarifné meranie.

  Cena za spotrebuVýkupná cena elektriny (ak máte fotovoltiku)
  Cena za energiu v NT0,126886 € / kWh s DPH0,067 € / kWh s DPH
  Cena za energiu vo VT0,167566 € / kWh s DPH0,1076 € / kWh s DPH
  Stála mesačná platba10,5114 € / kWh s DPH2€ mesačne poplatok za výkup s DPH

  D4 sadzba s 2-tarifným meraním (akumulačné alebo hybridné elektrické vykurovanie)

  Sadzba je vhodná pre elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými akumulačnými alebo hybridnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj na varenie. Hybridným spotrebičom sa rozumie spotrebič, ktorý má akumulačné aj priamovýhrevné bloky, pričom pre obidva bloky platí rovnaké časové pásmo VT a pásmo NT

  Cena za spotrebuVýkupná cena elektriny (ak máte fotovoltiku)
  Cena za energiu v NT0,122781 € / kWh s DPH0,0737 € / kWh s DPH
  Cena za energiu vo VT0,163101 € / kWh s DPH0,114 € / kWh s DPH
  Stála mesačná platba s ističom 25A15,372 € / kWh s DPH2€ mesačne poplatok za výkup s DPH

  D5 sadzba s 2-tarifným meraním (priamovýhrevné elektrické vykurovanie alebo iné elektrické spotrebiče na vykurovanie s blokovaním)

  Sadzbu možno dohodnúť pre odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými priamovýhrevnými spotrebičmi na vykurovanie, so zabezpečením technického blokovania priamovýhrevných častí počas pásma vysokej tarify. Pásmo nízkej tarify sa poskytuje minimálne 20 hodín denne.

  Cena za spotrebuVýkupná cena elektriny (ak máte fotovoltiku)
  Cena za energiu v NT0,122781 € / kWh s DPH0,0828 € / kWh s DPH
  Cena za energiu vo VT0,163101 € / kWh s DPH0,1246 € / kWh s DPH
  Stála mesačná platba s ističom 25A15,372 € / kWh s DPH2€ mesačne poplatok za výkup s DPH

  Pridajte Komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *