• Bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je pre nás veľmi dôležitá. Zdravie máme len jedno, a preto si ho chránime. Používame pri práci len špičkové kvalitné ilozované náradie. Pravidelne sa preškolujeme a vzdelávame. Máme bohatú prax.

Ešte dôležitejšia ako ochrana elektrikára pri práci, je ochrana zákazníka. Všetky obvody objektov chránime bleskozvodom, prúdovými chráničmi, ističmi a použitím správnych, prepočítaných priemerov vodičov. Vodiče používame vždy správne farebne označené.

Istič chráni majetok zákazníka, a prúdový chránič jeho život a zdravie. Nadstavbou je použitie prepäťových ochrán, ktoré zvyšujú ochranu majetku na vyššiu úroveň.

Ako najlepšie môžete svoj majetok a svoje zdravie ochrániť, môžete v rámci vypracovania cenovej ponuky s nami bezplatne konzultovať.