• Cenník

kurz elektrotechniky

Cenník projektov elektro

Projekty pre stavebné povolenie elektroinštalácia

Samotná prípojka el. energie80
Samotný bleskozvod150
Elektroinštalácia malá (do 100m2 plochy)200
Elektroinštalácia veľká (nad 100m2 plochy)300
Prípojka k projektu elektroinštalácie+60
Bleskozvod k projektu elektroinštalácie+90

 

Cenník služieb revízneho technika

 • Revízia elektroinštalácie bytu 80€
 • Revízia elektroinštalácie domu 120€
 • Revízia objektu (firmy) s viacerými rozvádzačmi a viacerými obvodmi 10€/obvod
 • Revízia bleskozvodu (podľa počtu zvodov) 25€/zvod
 • Revízia elektrickej prípojky NN 60€
 • Revízia elektrického spotrebiča 8€/ks
 • Revízia elektrického stroja do 18kg hmotnosti 50€/ks
 • Revízia elektrického stroja nad 18 kg hmotnosti 80€/ks
 • Revízia elektrického ručného náradia 8€/ks
 • Revízia oblúkovej zváračky 50€/ks
 • Revízia počítačovej zostavy (monitor + PC) 8€/pár
 • Revízia notebookovej/mobilovej nabíjačky 8€/ks
 • Revízia predlžovačky 8€/ks
 • Elektromontážne práce 20€/hod
 • Doprava 0,50€/km

Cenník služieb konzultácie, energetické poradenstvo, oprava strojov

Hodinová sadzba za konzultácie (šetrenie energie, poradenstvo) 29€/h

Oprava strojov 39€/h

Pre monitorovanie spotreby energie vypracujem bezplatnú cenovú ponuku pre zákazníka na mieru.