Elektrická prípojka vzduchom

Vzdušné prípojky sa zhotovujú z izolovaných vodičov, závesných alebo samonosných káblov. Minimálny prierez použitého vodiča je 16mm2 hliník. 

Potrebujete zapojiť elektrickú prípojku alebo vypracovať projekt elektrickej prípojky? Kliknite TU

Káble na takýto účel majú označenie AYKY-Z 4×16 alebo AYKY-Z 4×25. AYKY, hovorí o tom, že je kábel hliníkový, „Z“ hovorí o tom, že je závesný, čiže má v sebe oceľové lano, za ktoré sa vešia a číslo 16/25 značí prierez použitého vodiča. Kábel nesmie byť prerušovaný, ani nadstavovaný.

Pri rekonštrukcii elektrickej prípojky je možné ponechať pôvodnú časť prípojky ako prívod len vtedy, ak neprechádza vnútornými priestormi budovy a ak sú urobené vhodné opatrenia na zamedzenie neoprávneného odberu. Prípojková skriňa sa umiestňuje na verejne prístupné miesto, prednostne na stĺpe rozvodu elektrickej energie.

Vedenie od prípojkovej skrine k elektromerovému rozvádzaču sa považuje za prívod. Ak kábel odbočuje zo vzdušného vedenia, musí byť na stĺpe chránený voči mechanickému poškodeniu minimálne do výšky 2,5m. V mieste zaústenia musí byť riadne utesnený voči zatekaniu vody.

Elektrická prípojka vzduchom a cena

Aké vás čakajú približné náklady? Na projekt cca 80€. Pripojovací poplatok cca 210€ (podla počtu fáz, veľkosti ističa). Náklady na vybudovanie odberného miesta cca 400-700€, záleží od dĺžky kábla, na ktorej strane cesty je stĺp, či je prípojka jednotarif alebo dvojtarif a pod. Revízia 50€. Takže celkovo cca 850€.

Elektrická prípojka vzduchom

zapojenie elektrickej prípojky vzduchom

V technických podmienkach pripojenia, vo vašom návrhu zmluvy o pripojení, je napísané, kde je deliace miesto. (napríklad poistkové spodky v skrini osadenej na stĺpe číslo 35).

Čo to v praxi znamená? Že prípojku, to znamená „stiahnutie elektriky“ z drôtov vzdušného vedenia do prípojkovej skrinky, osadenej na stĺpe urobí vaša distribučná spoločnosť. Urobia to v rámci pripojovacieho poplatku, ktorý ste za pripojenie zaplatili.

Úlohou Vás, príp. úlohou Vášho elektrikára bude osadiť na stĺp ochrannú trubku, natiahnuť kábel zemou do elektromerového rozvádzača, osadiť elektromerový rozvádzač, natiahnuť káblový vývod z elektromerového rozvádzača do domu, prípadne do zásuvkovej skrinky, ak dom ešte len staviate.

Pri všetkých prácach je nutné držať sa projektu. Ak sa urobí pri montáži odchýlka oproti projektu, elektrikár túto zmenu zaznačí do dokumentácie a vytvorí vám tak dokument s názvom: zakreslenie skutkového stavu elektrickej inštalácie.

O celej montáži vám elektrikár musí vydať potvrdenie s názvom: vyhlásenie o zodpovednosti osoby zodpovednej za montáž elektrickej inštalácie nízkeho napätia podľa čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6: 2018. Od výrobcu elektromerového rozvádzača pri jeho kúpe obdržíte tiež osvedčenie o kusovej skúške rozvádzača NN a vyhlásenie o zhode.

Všetky tieto dokumenty tvoria prílohy k východiskovej revíznej správe elektrickej prípojky, ktorá je archivovaná až do zrušenia tejto prípojky.

Elektrická prípojka v zemi

Káblové prípojky musia byť vždy zriadené s plným počtom vodičov rozvodu, to znamená že aj keď budujeme odberné miesto na jednu fázu, aj tak ťaháme prívodný kábel na tri fázy. Ako rezervu do budúcnosti. Minimálny prierez vodiča je 16 mm2 hliník, alebo 10 mm2 meď. Čiže káble budú mať označenie buď AYKY-J 4×16 alebo CYKY-J 4×10.

Označenie CYKY/AYKY hovorí o tom, z akého materiálu je jadro vodiča, čiže meď/hliník. Označenie „-J“ hovorí o tom, akými farbami sú jednotlivé vodiče značené. Označenie „4×10“ hovorí o tom, koľko žíl ma kábel a aké sú tieto žily hrubé. Elektromerový rozvádzač sa umiestňuje na hranicu pozemku, na verejne prístupné miesto, mimo evakuačnej cesty.

Spodný okraj musí byť osadený aspoň 0,6m nad úroveň terénu. S ohľadom na miestne podmienky, sneh, záplavy a pod. je možné ho osadiť do výšky max. 1,5m. Okienko elektromera má byť podľa STN 33 2130:1983 minimálne 0,7m nad terénom. Uloženie káblovej prípojky rieši STN 34 1050.

Elektrická prípojka na záhradu

Elektrické prípojky v záhradkárskych osadách sú špecifické tým, že obvykle majú spoločný elektromerový rozvádzač a každý má svoj prívodný kábel. Preto býva v jednom rozvádzači aj 12 elektromerov.

Elektrická prípojka zapojenie

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *