• Elektrická prípojka

  Idete stavať rodinný dom? Tak elektrická prípojka je jednou z prvých vecí, ktoré musíte vybaviť. Budú ju totiž pri výstavbe potrebovať všetky stavebné firmy a profesie. Čo je to elektrická prípojka a aké typy elektrických prípojok poznáme?

Vyplnte prosím kontaktný formulár na pravej strane. Čím viac informácií nám poskytnete tým bude naša komunikácia rýchlejšia.

 • Kontakt

  Prosím, vyplnte celý formulár


  • Čo je vlastne elektrická prípojka?

   Podľa §34 zákona o energetike č.251/2012 z.z. je elektrická prípojka zariadenie nízkeho napätia (NN), vysokého napätia (VN), veľmi vysokého napätia (VVN), zvlášť vysokého napätia (ZVN), ktoré je určené na pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa elektriny na prenosovú alebo distribučnú sústavu.

  PRÍPOJKA NN - AKO NA TO?

  Kroky, potrebné k zriadeniu nového odberného miesta a ich ceny:

  1. Vyplníte online žiadosť z pohodlia domova cez https://www.diportal.sk/ 

  Do Vašej online žiadosti pridáte ako prílohu situačný plán pozemku, ktorý si vytvoríte cez ZSDIS Geoportál na odkaze: https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal/Geoportal cez menu „Funkcie“ pod odkazom „Vytvoriť situačný plán“.

  2. Do 30tich kalendárnych dní vám západoslovenská distribučná pošle návrh zmluvy o pripojení, emailom alebo poštou, podľa toho aký spôsob si zadáte v žiadosti

  3. Vy do 75tich kalendárnych dní pošlete podpísanú zmluvu poštou na adresu Západoslovenskej distribučnej alebo emailom na odberatel@zsdis.sk

  4. Do 14tich kalendárnych dní od Vášho podpisu zmluvy zaplatíte pripojovací poplatok. Jeho výška sa počíta podľa typu hlavného ističa pred elektromerom nasledovne:

  Cena za 1A hodnoty ističa pri jednofázovom pripojení je 2,844€.

  Cena za 1A hodnoty ističa pri trojfázovom pripojení je 8,532€.

  Môžete požiadať o istič s prúdovou hodnotou 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A.

  Pripojovací poplatok pre priemerný rodinný dom, kde je najčastejšie istič 25A, trojfázový, teda bude 213,30€.

  5. Do 2 rokov od podpisu zmluvy doručíte Západoslovenskej distribučnej doklady, uvedené v návrhu zmluvy o pripojení, a to sú najčastejšie: Projekt elektrickej prípojky, Revízna správa, Zakreslenie skutočného vyhotovenia

  6. Distribučná spoločnosť sa do 30tich kalendárnych dní vyjadrí k zaslaným dokumentom

  7. Ak je vyjadrenie k zaslaným dokumentom pozitívne, distribučná spoločnosť do 3 pracovných dní potvrdenie o splnení technických podmienok pripojenia.

  8. Do 60tich kalendárnych dní od splnenia technických podmienok pripojenia uzatvoríte zmluvu o dodávke energie s dodávateľom energie.

  9. Do 5tich pracovných dní vám distribučná spoločnosť zabezpečí montáž elektromera.

  • Koľko stojí nová elektrická prípojka?

   Náklady na novú elektrickú prípojku môžu sa líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov, vrátane:

   1. Vzdialenosť od elektrickej siete: Čím je váš dom vzdialenejší od existujúcej elektrickej siete, tým vyššie môžu byť náklady. V prípade veľkej vzdialenosti môže byť potrebné vybudovať nový rozvod a inštalovať ďalšie vybavenie.
   2. Kapacita prípojky: Veľkosť a kapacita elektrickej prípojky, ktorú potrebujete, tiež ovplyvňuje cenu. Väčšina rodinných domov vyžaduje štandardnú trojfázovú prípojku s určitou maximálnou rezervovanou kapacitou 25A. Ak plánujete mať väčší dom alebo používať viac elektrických spotrebičov s vysokou spotrebou energie, môže byť potrebná vyššia kapacita a tým aj vyššia cena.
   3. Práce a materiál: Náklady na práce a potrebný materiál, ako sú káble, rozvodnice a ochranné prvky, prispievajú k celkovým nákladom na prípojku. Práce zahŕňajú vykopávacie práce, pokládku káblov, pripojenie k existujúcej sieti a inštaláciu potrebných zariadení.

   Pokiaľ ide o konkrétne sumy, je obtiažne poskytnúť presnú cenu, pretože každý prípad je individuálny. Avšak, zhruba odhadované náklady na novú elektrickú prípojku pre rodinný dom sa môžu pohybovať v rozmedzí od 800 eur až po zopár tisíc eur. Dôležité je kontaktovať miestneho distribútora elektrickej energie, ktorý vám poskytne technické podmienky pripojenia. S nimi si môžete dať vypracovať projekt prípojky a cenovú ponuku pre váš konkrétny prípad.

  SLUŽBY

  • ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NA KĽÚČ

   Zdá sa Vám postup príliš zložitý, a chcete si kompletne celú službu objednať u mňa? Svojim zákazníkom so všetkým rád pomôžem, poradím, prípadne zariadim na komplet za nich.

  • AKO UŠETRIŤ ZA ENERGIE?

   monitorujte svoju spotrebu energie, ani by vás nenapadlo, koľko energie zožerú spotrebiče aj vtedy, keď ich nepouživáte.

  • REVÍZIA ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY

   Cena za revíziu elektrickej prípojky je 50€ + prepravné náklady 0,50€/km účtované z Piešťan.

  • POTREBNÉ PODKLADY

   • Údaje o stavebníkovi, s telefónnym číslom a emailom
   • Návrh zmluvy s distribučnou spoločnosťou (kvôli technickým podmienkam pripojenia a špecifikácii odberného miesta) 
   • Náčrt v mapke z katasterportalu alebo z geoportalu kde bude vidieť poloha stĺpa, budúca poloha elektromera, káblová trasa
   • prípadne fotky miesta, číslo stĺpa a pod.
   • Popis stavby - spôsob kúrenia, ohrevu teplej vody

   Upozornenie pre zákazníkov: Západoslovenská distribučná má podmienku umiestniť elektromer od stĺpu, alebo iného prípojného bodu do vzdialenosti max 50 metrov.

  • Prečo si vybrať naše služby?

  kurz elektrotechniky
  • Medzi naše prednosti patrí: odbornosť, bezpečnosť, zhoda s najnovšími normami a predpismi, dodržanie termínu dodania, pozáručný servis.

  • praca elektrikar zivnostnik

   Bezpečnosť

   je naša najvyššia priorita

  • praca elektrikar zivnostnik

   Komunikácia

   Všetko podrobne vysvetlíme

  • elektrikar cennik

   Cena

   naše ceny pre rôzne služby

  REFERENCIE

  Michal Kadlec
  Michal Kadlec
  2022-11-30
  S prácou pána Pastorka som spokojný.Pretoze som riešil stavbu rodinného domu tak som u pána Pastorka riešil od prípojky ,el. projektu rodinného domu až po revízie.Musim vyzdvihnúť rýchlosť,ústretovosť,odbornosť a samozrejme aj poradenstvo.
  Andrea Vostinarova
  Andrea Vostinarova
  2022-08-23
  Ďakujem pánovi Pastorkovi za skvelo a profesionálne odvedenú prácu. Zvlášť vyzdvihujem promptné vybavenie objednávky, komunikatívnosť , príjemné vystupovanie a odbornosť. Určite sa aj v budúcnosti obrátim na firmu ServisProfi.
  Peter Rusnak
  Peter Rusnak
  2022-05-26
  Kladný prístup k danej práci usmernenie k niektorým nedostatkom pri práci ochota pomôcť ich odstrániť.Velmi veľká spokojnosť s daným prístupom pracovníka.
  Jozef Gaba
  Jozef Gaba
  2022-05-25
  Boris je kolega,revízny technik,ktorý je ochotný konzultovať a pomôcť pri riešení projektov.
  Zofia Szoke
  Zofia Szoke
  2022-05-25
  Spokojnosť. Komunikácia a vystupovanie veľmi príjemné. Služby 100%. Určite doporučujem ďalej .
  vasil Elischer
  vasil Elischer
  2022-05-25
  Vždy ochotný vstriecny a profesionálny.Ďakujem Boris
  jaro noskovic
  jaro noskovic
  2022-05-23
  OBJEDNAL SOM SI PROJEKTY EL. PRIPOJOK AJ REVÍZIE. VŠETKO BOLO REALIZOVANÉ EŠTE SKÔR AKO SOM OČAKÁVAL. DOPORUČUJEM TÚTO FIRMU. ?

  Podľa veľkosti napätia preto prípojky rozdeľujeme na:

  • prípojky NN do 1000V (napríklad pre rodinné domy)
  • prípojky od 1000V do 45.000V
  • prípojky nad 45.000V

  Podľa spôsobu zhotovenia preto prípojky rozdeľujeme na:

  elektricka pripojka
  pripojka-schema
  • prípojky zhotovené kombináciou oboch spôsobov
  1

  O prípojkách nám hovorí norma STN 33 3320:2002. Elektrická prípojka sa začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu smerom k odberateľovi. Prípojka NN končí prípojkovou skriňou, ktorá musí byť plombovateľná a s uzáverom podľa STN 35 9754:1975. Musí tiež byť označená značkou blesku, podľa STN EN 61439-1.

  blesk

  PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA

  • hlavná domová poistková skrinka HDS (SP, SPP) pre vzdušné prípojky. Umiestňuje sa do výšky 2,5-3m.
  • hlavná domová káblová skriňa (SP, SPP, SPP+RE) ak je prípojka zhotovená zemným káblovým vedením.

  Na každý objekt sa zriaďuje len jedna elektrická prípojka. V prípade, že je pre jeden objekt zriadených mnoho prípojok, musia byť v prípojkových skriniach riadne označené. Istenie prípojky sa robí vždy závitovými alebo nožovými poistkami, aspoň o jeden stupeň vyššími, ako je hlavný istič pred elektromerom. 0,8m pred prípojkovou skriňou musí zostať voľný priestor. V niektorých prípadoch (garáže, chaty, záhradky) možno prípojkovú skriňu nahradiť verejne prístupným rozvádzačom, v ktorom sú umiestnené elektromery pre viacero odberných miest.

  Prípojky zhotovené vzdušným vedením

  Vzdušné prípojky sa zhotovujú z izolovaných vodičov, závesných alebo samonosných káblov. Minimálny prierez použitého vodiča je 16mm2 hliník, alebo ekvivalent s takými istými elektromechanickými vlastnosťami. Časť prípojky od poslednej podpery má byť čo najkratšia. Kábel nesmie byť prerušovaný, ani nadstavovaný. Pri rekonštrukcii elektrickej prípojky je možné ponechať pôvodnú časť prípojky ako prívod len vtedy, ak neprechádza vnútornými priestormi budovy a ak sú urobené vhodné opatrenia na zamedzenie neoprávneného odberu. Prípojková skriňa sa umiestňuje na verejne prístupné miesto, prednostne na stĺpe rozvodu elektrickej energie. Vedenie od prípojkovej skrine k elektromerovému rozvádzaču sa považuje za prívod. Ak kábel odbočuje zo vzdušného vedenia, musí byť na stĺpe chránený voči mechanickému poškodeniu minimálne do výšky 2,5m. V mieste zaústenia musí byť riadne utesnený voči zatekaniu vody.

  Prípojky zhotovené zemným káblovým vedením

  Káblové prípojky musia byť vždy zriadené s plným počtom vodičov rozvodu. Minimálny prierez vodiča je 16 mm2 hliník, alebo ekvivalent s takými istými elektromechanickými vlastnosťami. Prípojková skriňa je súčasťou prípojky. Umiestňuje sa na hranicu pozemku, na verejne prístupné miesto, mimo evakuačnej cesty. Spodný okraj skrine musí byť osadený aspoň 0,6m nad úroveň terénu. S ohľadom na miestne podmienky, sneh, záplavy a pod. je možné ju osadiť do výšky max. 1,5m. Okienko elektromera má byť podľa STN 33 2130:1983 minimálne 0,7m nad terénom. Uloženie káblovej prípojky rieši STN 34 1050.

  Podľa zákona č. 656/2004 z.z. o energetike, zriaďuje elektrickú prípojku prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Náklady na zriadenie prípojky uhrádza ten, pre koho bola prípojka zriadená, ak sa nedohodne inak. Vlastníkom prípojky je ten, kto uhradil náklady. Vlastník je povinný zabezpečovať bezpečnú prevádzku, údržby a revízie. Vlastník prípojky do nej môže zasahovať len so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ, ak ho požiada vlastník prípojky, je povinný uzatvoriť s ním zmluvu na prevádzku, údržbu, revízie a opravy za úhradu. Elektrická prípojka zapojenie.

  • Kontaktný formulár

   ...

  • Kontakt

  • Adresa :

   Žilinská cesta 22/1
   921 01 Piešťany

  • Email :

   boris@servisprofi.sk

  • Mobil :

   +421 904 191 905

   servis profi
   • Revízia prípojky, revízny technik, elektrikár, projektovanie, zapájanie, inštalácia elektrickej prípojky.

   • Rýchle odkazy