• Často kladené otázky

kurz elektrotechniky
 • Máte otázku ?

  Na niektoré časté otázky som sa pokúsil odpovedať.

 • Aké materiály a vybavenia používam ?

  Pri dodávkach používam iba materiál a výrobky, ktoré spĺňajú legislatívne požiadavky na uvádzanie výrobkov na trh a vyberám dodávateľa, ktorý sa mi v praxi osvedčil kvalitou dodávaných zariadení. V prípade, kedy si zákazník sám vyberie výrobok od výrobcu, s ktorým nemám dobré skúsenosti, zákazníka na túto skutočnosť upozorním a snažím sa ponúknuť adekvátnu náhradu.

 • Aké náradie a nástroje používam ?

  Používam len náradie špičkovej kvality Knipex, a meracie prístroje špičkovej kvality FLUKE, Metrel, ILLKO.

 • Kedy vykonávať elektro revízie?

  Vykonávanie elektro revízií sa riadi príslušnými predpismi. Ak si nie ste istí, stačí ma kontaktovať a rád vás budem informovať ohľadom podrobností. Všeobecne je u revízií elektro dôležité, kde je umiestnené elektrické zariadenie. Ak je zariadenie umiestnené v mieste so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb a majetku alebo ak ide o neštandardný druh priestoru, riadia sa elektro revízie špeciálnymi predpismi.

  Elektro revízie sú tiež dôležitým podkladom pre kolaudáciu novo postavených bytov a prevádzok. Ďalej je potreba elektro revízia po rekonštrukcii.

 • Revízny technik a revízie. Kto to je a čo všetko má na starosti?

  Revízny technik je pre svojho klienta odborným znalcom a jeho "advokátom" v odbore elektro, pretože preberá zodpovednosť za stav jeho elektrických zariadení. Je teda veľmi dobrým spojencom majiteľa elektrickej inštalácie, strojov či spotrebičov.

  Revízny technik dokáže odhaliť nebezpečenstvá a poukázať na riziká spojené s prevádzkovaním nevhodných či dokonca nevyhovujúcich a nebezpečných zariadení.

  Za samozrejmosť potom považujem, že moja práca na užívateľsky citlivých oddeleniach (napríklad hlavné rozvodne, serverovne, plynové kotolne, ...) vykonávam napr. vo večerných a nočných hodinách či cez víkendy.

  A nielen to! Ak sa vyskytne problém, dokážem Vám nájsť, navrhnúť aj realizovať riešenie!

  Z podstaty veci teda vyplýva, že dobrý "revizák" môže ušetriť majiteľovi elektrických zariadení veľa prostriedkov a ťažkostí už len tým, že odhalí problémy skôr, než skutočne nastanú.

  Ruku na srdce, kto z nás ešte nezačul v správach, že hasiči určili ako príčinu požiaru závadu na el. inštaláciu ?! A to nechcem zmieňovať fakt, že poisťovne škody spôsobené elektrickým zariadením, ktoré nemalo platnú revíziu, zo zákona (a veľmi rady!) neuhradia, pretože: "porušenie zákona sa nepoisťuje ...", o možných sankciách zo strany orgánov štátneho odborného dozoru ani nehovoriac.

  Vykonaním revízie ale moja práca pre klienta nekončí! Ak budete mať kedykoľvek neskôr otázku či problém s "elektrikou", stačí mi zavolať! Na rozdiel od častého príslovia u nás platí, že dobrá rada nie je drahá, ale odborné poradenstvo a 1. pomoc pre klientov je u mňa ZADARMO 🙂

  PREČO VYKONÁVAŤ REVÍZIE elektrozariadení?

  Revízia elektroinštalácií, bleskozvodov, elektrospotrebičov, ručného elektrického náradia, rozvádzačov a strojov certifikovaným dodávateľom revíznych prác je zakotvené v Zákonníku práce.

  Hlavným dôvodom je bezpečnosť a istota prevádzkovateľa objektu i užívateľov pri prevádzkovaní elektrických rozvodov, elektrozariadení a elektrospotrebičov.

  Tiež periodickej (opakovanej) revízie elektro majú svoje zákonné ustanovenia - bez nich stráca po vypršaní prvotnej revízie jej platnosť.

  Neplatná ( "prepadnutá") revízia elektro je porušením zákona zo strany organizácie prevádzkujúcej zariadenia či inštaláciu a môže byť citeľne postihnutá inšpektorátom bezpečnosti práce pri kontrolách či vyšetrovaní pracovných úrazov a majetkových škôd.

  Neexistujúca doklad či "prepadnutá revízna správa" je vždy orgánom štátneho odborného dozoru a poisťovňami pokladaná za dôkaz, že vinníkom nehody je prevádzkovateľ objektu či zariadenia, na ktorých úraz nastal.

  Poistenie prevádzkovateľa proti škode spôsobenej zamestnancom alebo tretím osobám stráca účinnosť, ak nemôže prevádzkovateľ preukázať platným protokolom revízie zariadení.

  Elektro revízie sú tiež dôležitým podkladom pre kolaudáciu novo postavených bytov a prevádzok. Ďalej je potreba elektro revízia po rekonštrukcii.

elektrikarske potreby
 • Kontaktný formulár

  ...

 • Kontakt

 • Adresa :

  Žilinská cesta 22/1
  921 01 Piešťany

 • Email :

  boris@servisprofi.sk

 • Phone :

  +421 904 191 905

logo servis profi
 • Revízia prípojky, revízia domu, revízia bytu, oprava strojov, oprava prístrojov, servis strojov, servis prístrojov, revízie spotrebičov, revízie predlžovačiek.