Fotovoltika pre firmy – obchodný trik alebo dobrá investícia do budúcnosti?

Od našich firemných zákazníkov dostávam veľmi často otázku, oplatí sa fotovoltika pre firmy? Je to návratné? Je to dobrá investícia?

Rozhodol som sa napísať tento článok, kde túto tému do podrobna rozoberiem. Pozrieme sa na tému návratnosť fotovoltaiky pre firmy. Článok ale neplatí len pre firmy, ale aj pre školy, verejné budovy, družstvá a inštitúcie.

Dobrým začiatkom pre výpočet návratnosti investície do fotovoltiky, sú: meranie a poznanie svojich nákladov na obstaranie energie. 

Vaša cena, za ktorú nakupujete energiu sa zkladá z dvoch častí: Silová energia a poplatky za distribúciu energie.

Ak máte vlastnú trafostanicu, to znamená, že máte VN prípojku (Vysoké Napätie >1000 Voltov). Ak nemáte vlastnú trafostanicu, tak vlastníte NN prípojku (Nízke Napätie <1000 Voltov).

S vlastnou trafostanicou, objekty pripojené VN prípojkou majú distribučné poplatky výrazne nižšie oproti objektom pripojených na NN prípojku. Na druhej strane majú zase náklady na starostlivosť o trafostanicu, musia na nej robiť pravidelné revízie, čistenie a kontroly, pravidelné rozbory izolačného transformátorového oleja a pod.

(foto transformátora je z vlastného archívu servisprofi.sk)

Firmy bez vlastnej trafostanice, napojené NN prípojkou majú distribučné poplatky zhruba vo výške 80€ / MWh. (pozn. 1 MWh = 1000 kWh)

Nakoľko takýchto firiem je väčšina, budeme pre náš výpočet používať túto hodnotu.

Silovú zložku ceny energie určuje trh – podľa Pražskej burzy. Tá sa mení každý deň, z hodiny na hodinu. Cenu energie, môžete mať s dodávateľom energie dohodnutú v rôznych režimoch odberu:

 • Fixnú cenu energie na celý kalendárny rok
 • Spotovú cenu energie na neobmedzený čas
 • Kombinovaný produkt, kde je 70% ceny fixnej a 30% ceny je spotovej.

Na Slovenskom trhu je momentálne pôsobí 12 dodávateľov elektrickej energie:

 • RIGHT POWER, a.s.
 • ZSE Energia, a.s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Greenlogy a.s.
 • Pow-en a.s.
 • MH Teplárenský holding, a.s.
 • Stredoslovenská energetika, a. s.
 • UTYLIS s. r. o.
 • EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
 • Energie2, a.s.
 • Východoslovenská energetika a.s.
 • ELGAS, s.r.o.

Ak sa neviete zorientovať v cenách energie, rád Vám pomôžem vybrať najvýhodnejšieho dodávateľa energie. V energiách som doma, ceny denne monitorujem. Napíšte mi a pomôžem vám získať najvýhodnejšiu ponuku.

Pre náš výpočet návratnosti investície do fotovoltiky, použijeme príklad, že sme si dohodli fixnú cenu na odber elektrickej energie v Januári 2023 – za cenu 200€ / MWh silovej energie.

Naše celkové náklady na obstaranie 1 MWh alebo 1000kWh elektrickej energie teda budú 280€ / MWh.

Príklad: malá firma s ročnou spotebou 70MWh elektriny, istič pred elektromerom = 63A, maximálna rezervovaná kapacita = 41kW.

Navrhneme teda lokálny zdroj – fotovoltiku s výkonom 39,6kW na DC strane a 36kW na AC strane.

Celková úspora za rok na elektrike činí 7 636€.

Pri výpočte návratnosti investície uvažujeme takto:

Nákupná cena elektiny: 280€/MWh

Odkupná cena elektriny: 90€/MWh (obvyklá cena za ktorú dodávatelia vykupujú prebytky)

Cena investície: elektráreň sme nakúpili vo výkone 39,6kW – za obvyklú cenu 850€/kW, teda celkovo 33 660€.

Počítali sme so stálou sumou 280€/MWh, počas celých 25 rokov, bez zvyšovania ceny.

Počítali sme, že investor zaplatí celú sumu zo svojho, bez pôžičky a bez štátnej dotácie „zelená podnikom 2024“.

fotovoltaika pre firmy dotacie

 

Vo výsledku prepočtu, je zisk za 25 rokov (na úspore a predaji prebytkov) 188 085€.

Investícia bola návratná za 3,6 roka.

Záver:

Fotovoltika už pri maličkej firme s malým odberom 70MWh bola návratná za 3,6 roka. Čím je odber väčší, tým je investícia návratná rýchlejšie. Ak sa použije dotácia z programu Zelená podnikom, návratnosť sa znižuje zhruba na polovicu. Investícia bude teda návratná za približne dva roky. Ak sa použije aj uskladnenie energie – akumulácia, počiatočná investícia bude vyššia, ale usporená suma bude zásadne vyššia. Ešte stále váhate či áno alebo nie? Dajte si ku mne urobiť nezáväznú ponuku na výstavbu fotovoltiky priamo pre vašu firmu. Oplatí sa fotovoltaika?

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *