Inteligentná elektroinštalácia

Inteligentná elektroinštalácia – chytrý dom, je koncept, o ktorom je počuť čím ďalej viac. Aj investori a architekti často riešia otázku: „Akú koncepciu zvoliť? Klasiku, alebo „smart“? Stále sa držať klasiky alebo ísť do inteligentnej elektroinštalácie so všetkými rizikami aj prednosťami s novými technológiami spojenými? Čo je inteligentná elektroinštalácia? 

Kedysi aj mobilný telefón a počítač mali štatút akejsi vymoženosti, bez ktorej sa zaobídeme. Dnes si už ale bez nich nedokážeme život predstaviť. Svet okolo nás začínajú obklopovať iné chytré veci a aj siete sa pripravujú na takzvaný Internet vecí. Je pravdepodobné, že inteligentné elektroinštalácie sa stanú bežnou súčasťou našich životov. Pre budúcnosť môžeme už niečo urobiť dnes a pripraviť sa na ňu.

Definujme najprv základnú odlišnosť medzi klasickou a inteligentnou inštaláciou, odborne „systémovou inštaláciou„. U klasickej elektroinštalácie je silové napájanie spotrebiča vedené cez ovládací prvok, najčastejšie vypínač v stene, ktorý priamo obsahuje silový spínací kontakt. Naproti tomu pri systémovej inštalácii sú ovládacie a spínacie funkcie oddelené. Elektrina do spotrebiča je privádzaná cez samostatný akčný člen, čo býva inteligentné relé alebo stmievač, umiestnený zvyčajne v rozvádzači. Ovládaciemu prvku na stene, čo je obdoba vypínača, tak zostáva len požiadavka zachytiť stlačenie prsta a informáciu preniesť do akčného člena, ktorý zapnutie elektriny vykoná. 

Pri klasickej elektroinštalácii neprebieha žiadny prenos informácií, spína sa len konkrétny spotrebič. Pri každej zmene je potreba zásah do elektroinštalácie. Systémová elektroinštalácia, čiže inteligentná elektroinštalácia vysiela signály pre zopnutie. Klasická elektroinštalácia nedovoľuje meniť funkcie bez zásahu do zapojenia. Zmeny sú možné len zmenou trás káblov, alebo položením nových káblov, pretože každý vypínač má pevne danú svoju funkciu. Výhoda inteligentnej elektroinštalácie spočíva v tom, že umožňuje zmeny funkcií bez zásahu do káblov. Funkcie sa nastavujú až pri jej oživovaní a možno ich dodatočne upravovať. Inteligentné inštalácie využívajú väčšinou vypínače vo forme tlačidiel, ktoré reagujú na dĺžku aj na počet stlačení. Môžu ovládať viac vecí naraz a tým znížiť počet ovládacích prvkov. Na príklad môžeme ovládať z rovnakého bodu, ako žalúzie, tak svietidlá. Ovládať jednotlivé prvky môžeme i vzdialene z chytrých telefónov.

rozdiel medzi ovládaním elektrospotrebiča u klasickej a tzv. Inteligentnej elektroinštalácie

K porovnaniu oboch koncepcií alebo systémov (klasická inštalácia verzus inteligentná elektroinštalácia) možno všeobecne konštatovať, že inteligentná inštalácia je o niečo drahšia a že prináša funkcie, ktoré by klasická inštalácia zabezpečiť nedokázala vôbec alebo za podstatne vyššiu cenu. 

Inteligentná elektroinštalácia vykazuje oproti klasickej inštalácii najmä tieto rozdiely: Ako je zrejmé z obrázku, prepojenie kabeláže je iné ako pri klasickej inštalácii. To je potrebné vziať do úvahy už dobe projektovania inštalácie a kladenie káblov. Zbernicový kábel (na obrázku zelenou farbou) prepája všetky komponenty systému, čím sa na kabeláži zvyčajne dosiahne úspory, oproti klasickým rozvodom. Ide len o slabý kábel oznamovacieho typu, ktorý je lacnejší. 

Viac komfortu v bývaní – Užívateľ domu sa o rad vecí nemusí starať, napr. sa nemusí obávať, že zabudol niečo zapnúť alebo vypnúť. Ďalším príkladom môže byť automatická regulácia jasu svetiel podľa okolností. Vonku sa zotmelo? Osvetlenie pracovne zvýši intenzitu a dorovná požadovanú úroveň. Púšťate televízor? Osvetlenie sa prepne na režim zníženého jasu, poprípade sa privrú žalúzie. Čitateľ buď ušetrený dlhého zoznamu ďalších príkladov…

Úspora energie. Úspory vznikajú v podstate v dvoch oblastiach. Rozsvietené svetlá, ktoré niekto zabudol (alebo sa neobťažoval) zhasnúť, blokácia vykurovania pri vetraní otvoreným oknom atď. Po druhé ide o optimalizáciu procesov, ktoré spotrebúvajú energiu ako je najmä kúrenie, klimatizácia ale aj svietenie. Názorným príkladom je riadenie vykurovania. 

Diaľkové ovládanie a monitoring, najčastejšie z mobilného telefónu. Za pomerne malé (alebo žiadne) náklady navyše získa užívateľ významný prínos v podobe vzdialeného dohľadu nad budovou.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *