Monitoring spotreby energie

Čo sa Vám vybaví pri vyslovení slova energie? V prvom rade každého asi napadne elektrina, plyn, teplo alebo voda a vzápätí si hneď položí otázku: Ako znížiť spotrebu týchto energií na minimum? Úspory možno dosiahnuť mnohými spôsobmi, napríklad využitím spotrebičov s nízkym príkonom alebo vyššou efektivitou. Málokto si však uvedomí aj druhú cestu.

Pomerne veľké úspory možno totiž dosiahnuť iba úpravou správania seba, prípadne povedomie členov rodiny/zamestnancov. Aby sme sa dozvedeli, ako zaobchádzame s energiou, potrebujeme jej kvalitný monitoring.

Energie sú obmedzené a ťažko sa nachádzajú nové a nové zdroje pre čím ďalej tým väčší dopyt. Problém nie je len v elektrickej energii. Väčší problém by som videl napríklad v nedostatku pitnej vody. Zamedziť plytvaniu možno len pomocou dôkladného a hlavne prehľadného monitoringu. V rodinnom dome je človek schopný ustrážiť si správanie rodiny sám – aspoň si to väčšina ľudí myslí. Bohužiaľ sa však mýlia. Ak uvidíme jasný graf spotreby, napríklad elektrickej energie, v reálnom čase, môžeme okamžite zasiahnuť a hlavne sa naučiť, aké činnosti sú energeticky náročné a pokúsiť sa ich obmedziť.

Predstavme si inú rolu. Sme majiteľom firmy, ktorá má niekoľko pobočiek. Každá pobočka robí to isté a je vybavená rovnakými prístrojmi. Len pár pobočiek má každý rok vyššiu spotrebu energií. Čo keby sme mali zariadenie, ktoré je umiestnené na každej pobočke a zbiera dáta z jednotlivých elektromerov, vodomerov, plynomerov a posiela ich do databázy, kde sa pretvorí na prehľadné grafy. Po analýze nazbieraných dát môžeme vyhodnotiť, kde a kedy dochádza k nárastu spotreby. Tým predsa ušetríme nemalé finančné prostriedky!

Ponúkam vám možnosť, ako získať presnejšiu predstavu o množstve spotrebovaných energií a o správaní vašich spotrebičov vo vašom dome, firme alebo výrobnom závode. Takéto informácie vám pomôžu zabrániť zbytočnému plytvaniu elektrinou, plynom alebo vodou. Môžete zistiť, koľko vás stojí pohotovostný režim vašich prístrojov. Vďaka ponúkaným zariadeniam, súčasne môžete zistiť, ktoré spotrebiče to presne sú a upraviť ich používanie.

Meranie spotreby môže upozorniť na drobné poruchy, napríklad malé úniky vody, ktoré ročne stoja nemalé náklady. Monitoring spotreby elektriny je veľmi užitočný aj pri návrhu výkonu a napojenia fotovoltaického systému alebo na stanovenie výkonu nového zdroja tepla pre vykurovanie. Monitoring spotreby odo mňa môžete objednať a inštalovať svojpomocne alebo Vám ho rád prídem nainštalovať osobne. Po inštalovaní senzorov pre zber dát, vám môžem vypracovať vyhodnotenie a súhrnnú záverečnú správu. Najjednoduchšou cestou k úspore je nájsť miesta, kde energie a náklady zbytočne unikajú.

Čo získate inštaláciou monitoringu spotreby

Inštaláciou monitoringu spotreby získavate mnoho výhod. Každý zákazník sleduje trochu iné prínosy, ktoré sú pre neho dôležité. Uveďme tie základné a všeobecné:

 • Zníženie nákladov na energiu zmarenú spotrebou na pozadí (stand by)
 • Online prehľad o spotrebe elektriny, plynu, vody
 • Dlhodobá štatistika nákladov na energie za deň, týždeň, mesiac a rok
 • Aktuálne informáciu o meraných teplotách (vonku, v miestnostiach, v zásobníku, vo vykurovaní atď.)
 • Meranie spotreby u zvolených spotrebičov a možnosť ich online vzdialene vypnúť
 • Kontrola a varovné hlásenia v prípade mimoriadneho odberu energie (zabudnutá zapnutá žehlička, únik vody z pretekajúceho splachovača alebo prasknutého potrubia, prekúrený kotol atď.)
 • Možnosť kontroly a zásahu z ktoréhokoľvek miesta v dosahu internetu

Čo vám môžem ponúknuť

 • Individuálny prístup ku každej zákazke
 • Rýchla inštalácia bez zásahov do existujúcich rozvodov
 • Bezdrôtová inštalácia s vysokým dosahom bez nutnosti montáže káblov
 • Odbornú montáž celého monitorovacieho systému
 • Možnosť zberu dát a vyhodnotenie nameraných hodnôt (pomôžem zorientovať sa v dátach z aplikácie/smartfónu)
 • Cenné informácie spotreby elektriny pre presný návrh fotovoltaického systému
 • Zistenie odberových špičiek užitočné pre návrh opatrení (napr. v technologických prevádzkach)
 • Diagnostika vykurovacieho systému pre stanovenie výkonu nového zdroja tepla pre vykurovanie

Predpoklady pre inštaláciu monitoringu spotreby

Všeobecne je možné inštalovať monitoring spotreby na každý objekt, kde je spotreba elektrickej energie, tepla alebo vody. Monitoring spotreby nemá veľa požiadaviek, ktoré je potrebné pre jeho zmysluplné uplatnenie splniť.

 • Spotreba elektrickej energie, tepla alebo vody v objekte
 • Prístup k odpočtovým meradlám (elektromer, plynomer, vodomer)
 • Pripojenie k internetu (v prípade že nieje, dokážeme zabezpečiť)

Ako prebieha realizácia monitoringu spotreby

Obráťte sa na nás s vaším prianím získať informácie o teplotách a o spotrebe elektriny, plynu alebo vody vo vašom dome, vo firme alebo vo výrobnom závode. Po dohovore vás navštívim, prerokujem s vami vaše zámery a navrhnem merania a potrebné merače. Merače vám môžem zaslať a vy si ich sami nainštalujete alebo môžete využiť službu mojej montáže. Inštalácia meracích bodov sa deje ľahko, bez nutnosti kabeláže, vďaka bezdrôtovým jednotkám pre jednotlivé meracie body. Mnou dodávané zariadenia pre monitoring spotreby sú spojené pomocou cloudu s internetom, kam sa pomocou MQTT protokolu odosielajú dáta a môžete tak mať prehľad z ktoréhokoľvek miesta. Inštaláciou monitoringu spotreby získate nielen meranie celkovej spotreby ale aj detailný priebeh spotreby po minútach v prehľadnom grafickom online prostredí. Tak môžete ľahko a rýchlo vyhodnotiť zbytočné plytvanie energiou a previesť nápravné opatrenie.

„Všeobecne sa predpokladá, že detailné a priebežný energetický monitoring dokáže znížiť náklady na energie v dlhodobom horizonte o 12%. Dokáže to vďaka včasnému odhaleniu plytvania, ktoré spôsobujú havárie či zlé nastavenie technológií. Taktiež vďaka zvýšenej motivácii ľudí, ktorí vnímajú kontrolu spotreby energií po zavedení systému energetického monitoringu.“

mobilná aplikácia energomonitor
meranie týždennej spotreby stroja

Na obrázku je príklad vyhodnotenia merania z mobilnej aplikácie, jedná sa o spotrebu výrobného stroja v strojárskom podniku, v 7. týždni roku 2021. Vidíme nameranú dennú spotrebu energie v MWh, aj v eurách.

Záver

Efektívne využívanie energií sa zdá byť pomerne jednoduchou záležitosťou. Opak je ale pravdou. Človek je tvor lenivý a komfort preto často znamená plytvanie energiou. Priznajme si, kto z nás, keď ide na obed, uvedie ihneď počítač do úsporného režimu? Nie až po 10 minútach, kedy sa treba počítač uspí sám? Každá minúta je dobrá, keď si človek uvedomí, koľko ľudí denne nechá rôzne spotrebiče bežať bez toho, aby pritom nemuseli. Energomonitor je zariadenie, ktoré nám pomôže byť vo využívaní energií efektívnym.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *