• O mne

kurz elektrotechniky
 • Aké skúsenosti mám za svojich 20 rokov praxe?

  Elektrike sa venujem od malička. Profesionálne sa jej venujem od roku 2004, kedy som ju začal študovať na Strednej odbornej škole Elektrotechnickej. Už počas štúdia som sa aktívne venoval leptaniu plošných spojov, výrobe zosilňovačov, nabíjačiek na autobatérie, meničov 24/12V do autobusov, VGA rozbočovačov a podobne. 

  Rovnako ako elektrotechnika ma bavil aj servis a opravy výpočtovej techniky. Pôvodne som sa venoval servisu počítačov a notebookov, návrhu a stavbe počítačovej siete. V roku 2008 po skončení štúdií som sa začal venovať stavbe a vývoju strojov, výrobných liniek a automatizácii priemyselnej výroby. Hlavne pre Nemecké high-tech spoločnosti.

  V roku 2014 som zmenil svoje pôsobenie na údržbu a opravy kovoobrábacích strojov ako  sú sústruhy, frézky, lisy, dopravníky, a pod. V roku 2017 som sa vďaka svojim špičkovým vedomostiam, skúsenostiam, zápalu pre vec, a vysokému pracovnému nasadeniu stal manažérom údržby a investícií v priemyselnom podniku. Pri tejto príležitosti som sa stal interným audítorom pre kvalitu podľa ISO 9001 a hospodárenie s energiou podľa ISO 50001. Venoval som sa okrem riadeniu údržby budov a technológií aj redukcii prevádzových nákladov (Opex) a pomáhal som vedeniu pri plánovaní investícií (Capex). O elektrotechniku, automatizáciu a robotiku som však popri manažérskej praxi v podniku neprestal zaujímať.

  V roku 2017 som sa stal revíznym technikom elektrických zariadení a projektantom elektrických zariadení. Túto službu som ponúkal najprv ako živnostník, pod menom Boris Pastorek - Servis Profi, od roku 2021 ako Servis Profi s.r.o.

  Momentálne sa v Servis Profi s.r.o. zaoberám projektovaním fotovoltiky, elektrických inštalácii budov, monitorovaním spotreby energie, výrobou rozvádzačov, revíziami a servisom rôznych elektrických inštalácií.

  Som členom Komory Elektrotechnikov Slovenska, neustále si dopĺňam vzdelanie a prehľad štúdiom najnovších zákonov, vyhlášok a technických noriem. Medzi moje záľuby patrí elektrotechnika, automatizácia, kovoobrábanie a riadenie podniku.

boris

Revízny technik podľa §24
Elektrotechnik špecialista, projektant elektrických zariadení
Mail: boris@servisprofi.sk
Mobil: 0904 191 905

 • Zameranie

  Moja pôsobnosť začína od jednoduchých opráv až po zložité elektroinštalácie vo veľkých objektoch, prípojky strojov, termovízne merania, revízie, riešenie problémov s elektrickou sieťou.

V oblasti silovej elektroinštalácie Vám ponúkam návrhy novej inštalácie, ale aj rekonštrukcie, v objektoch pre bývanie, kancelárskych, výrobných a priemyselných.

V rámci dodávky na kľúč, zabezpečujem aj dokumentáciu zariadenia a revíznu správu. Po odovzdaní zákazky ďalej ponúkam aj vykonávanie servisných prác a údržby.

Po dohode, ponúkam aj službu riadenej údržby, kedy zákazníkovi strážim nielen termíny platnosti jednotlivých revízií, ale tiež vykonávam všetky údržbárske práce a priebežne odstraňujem nedostatky zistené pri periodickej revízii.

Ďalej v oblasti silovej inštalácie ponúkam prípojky z rozvodnej siete nn zemné aj vzdušné, realizáciu a návrhy osvetlenia, atď.

Mám 20 rokov praxe v odbore elektrikár, od výroby rozvádzačov, stavby strojov, cez opravy elektrických zariadení až po vykonávanie revízií a projektovanie.

Medzi moje prednosti patrí predovšetkým kvalitne odvedená práca, ktorej realizácia netrvá zbytočne dlho, a nemusím sa za ňu hanbiť. Mnoho mojich referencií túto skutočnosť len potvrdzuje.

Mnohoročná prax a veľa spokojných zákazníkov sú dôkazom, že svoju prácu robím dobre.

 • Máte otázky?

  Máte akékoľvek otázky? Prosím, neváhajte mi napísať.

 • Časté otázky

  Na niektoré časté otázky som sa pokúsil odpovedať.

 • Aké materiály a vybavenia používam?

  Pri dodávkach používam iba materiál a výrobky, ktoré spĺňajú legislatívne požiadavky na uvádzanie výrobkov na trh a vyberám dodávateľa, ktorý sa mi v praxi osvedčil kvalitou dodávaných zariadení. V prípade, kedy si zákazník sám vyberie výrobok od výrobcu, s ktorým nemám dobré skúsenosti, zákazníka na túto skutočnosť upozorním a snažím sa ponúknuť adekvátnu náhradu.

 • Aké náradie a nástroje používam?

  Používam len náradie špičkovej kvality Knipex, a meracie prístroje špičkovej kvality FLUKE, Metrel, ILLKO.

 • Kedy vykonávať elektro revízie?

  Vykonávanie elektro revízií sa riadi príslušnými predpismi. Ak si nie ste istí, stačí ma kontaktovať a rád vás budem informovať ohľadom podrobností. Všeobecne je u revízií elektro dôležité, kde je umiestnené elektrické zariadenie. Ak je zariadenie umiestnené v mieste so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb a majetku alebo ak ide o neštandardný druh priestoru, riadia sa elektro revízie špeciálnymi predpismi.

  Elektro revízie sú tiež dôležitým podkladom pre kolaudáciu novo postavených bytov a prevádzok. Ďalej je potreba elektro revízia po rekonštrukcii.

 • Revízny technik a revízie. Kto to je a čo všetko má na starosti?

  Revízny technik je pre svojho klienta odborným znalcom a jeho "advokátom" v odbore elektro, pretože preberá zodpovednosť za stav jeho elektrických zariadení. Je teda veľmi dobrým spojencom majiteľa elektrickej inštalácie, strojov či spotrebičov.

  Revízny technik dokáže odhaliť nebezpečenstvá a poukázať na riziká spojené s prevádzkovaním nevhodných či dokonca nevyhovujúcich a nebezpečných zariadení.

  Za samozrejmosť potom považujem, že moja práca na užívateľsky citlivých oddeleniach (napríklad hlavné rozvodne, serverovne, plynové kotolne, ...) vykonávam napr. vo večerných a nočných hodinách či cez víkendy.

  A nielen to! Ak sa vyskytne problém, dokážem Vám nájsť, navrhnúť aj realizovať riešenie!

  Z podstaty veci teda vyplýva, že dobrý "revizák" môže ušetriť majiteľovi elektrických zariadení veľa prostriedkov a ťažkostí už len tým, že odhalí problémy skôr, než skutočne nastanú.

  Ruku na srdce, kto z nás ešte nezačul v správach, že hasiči určili ako príčinu požiaru závadu na el. inštaláciu ?! A to nechcem zmieňovať fakt, že poisťovne škody spôsobené elektrickým zariadením, ktoré nemalo platnú revíziu, zo zákona (a veľmi rady!) neuhradia, pretože: "porušenie zákona sa nepoisťuje ...", o možných sankciách zo strany orgánov štátneho odborného dozoru ani nehovoriac.

  Vykonaním revízie ale moja práca pre klienta nekončí! Ak budete mať kedykoľvek neskôr otázku či problém s "elektrikou", stačí mi zavolať! Na rozdiel od častého príslovia u nás platí, že dobrá rada nie je drahá, ale odborné poradenstvo a 1. pomoc pre klientov je u mňa ZADARMO 🙂

 • Prečo vykonávať revízie elektrozariadení?

  Revízia elektroinštalácií, bleskozvodov, elektrospotrebičov, ručného elektrického náradia, rozvádzačov a strojov certifikovaným dodávateľom revíznych prác je zakotvené v Zákonníku práce.

  Hlavným dôvodom je bezpečnosť a istota prevádzkovateľa objektu i užívateľov pri prevádzkovaní elektrických rozvodov, elektrozariadení a elektrospotrebičov.

  Tiež periodickej (opakovanej) revízie elektro majú svoje zákonné ustanovenia - bez nich stráca po vypršaní prvotnej revízie jej platnosť.

  Neplatná ( "prepadnutá") revízia elektro je porušením zákona zo strany organizácie prevádzkujúcej zariadenia či inštaláciu a môže byť citeľne postihnutá inšpektorátom bezpečnosti práce pri kontrolách či vyšetrovaní pracovných úrazov a majetkových škôd.

  Neexistujúca doklad či "prepadnutá revízna správa" je vždy orgánom štátneho odborného dozoru a poisťovňami pokladaná za dôkaz, že vinníkom nehody je prevádzkovateľ objektu či zariadenia, na ktorých úraz nastal.

  Poistenie prevádzkovateľa proti škode spôsobenej zamestnancom alebo tretím osobám stráca účinnosť, ak nemôže prevádzkovateľ preukázať platným protokolom revízie zariadení.

  Elektro revízie sú tiež dôležitým podkladom pre kolaudáciu novo postavených bytov a prevádzok. Ďalej je potreba elektro revízia po rekonštrukcii.

 • Žiadosť o cenovú ponuku

  ...

 • Kontakt

 • Adresa :

  Zilinská cesta 22/1
  921 01 Piešťany

 • Email :

  boris@servisprofi.sk

 • Mobil :

  +421 904 191 905

  servis profi
  • Revízie zváračiek, revízie strojov, revízie náradia, revízie inštalácií, revízie elektroinštalácií, revízie elektro, konštruovanie elektrických zariadení.

  • Rýchle odkazy