Pripojenie elektriny – ako na to?

Na pripojenie elektriny na váš pozemok, je potrebné si podať žiadosť na distribučnej spoločnosti. V našom prípade sa jedná o Západoslovenskú Distribučnú a.s.

Kroky, potrebné k zriadeniu nového odberného miesta:

 1. Vyplníte online žiadosť z pohodlia domova cez https://www.diportal.sk/ 

Do Vašej online žiadosti pridáte ako prílohu situačný plán pozemku, ktorý si vytvoríte cez ZSDIS Geoportál na odkaze: https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal/Geoportal cez menu „Funkcie“ pod odkazom „Vytvoriť situačný plán“.

 1. Do 30tich kalendárnych dní vám západoslovenská distribučná pošle návrh zmluvy o pripojení, emailom alebo poštou, podľa toho aký spôsob si zadáte v žiadosti
 2. Vy do 75tich kalendárnych dní pošlete podpísanú zmluvu poštou na adresu Západoslovenskej distribučnej alebo emailom na odberatel@zsdis.sk
 3. Do 14tich kalendárnych dní od Vášho podpisu zmluvy zaplatíte pripojovací poplatok. 
 4. Do 2 rokov od podpisu zmluvy doručíte Západoslovenskej distribučnej doklady, uvedené v návrhu zmluvy o pripojení, a to sú najčastejšie: Projekt prípojky elektrickej energie, Revízna správa, Zakreslenie skutočného vyhotovenia
 5. Distribučná spoločnosť sa do 30tich kalendárnych dní vyjadrí k zaslaným dokumentom
 6. Ak je vyjadrenie k zaslaným dokumentom pozitívne, distribučná spoločnosť do 3 pracovných dní potvrdenie o splnení technických podmienok pripojenia.
 7. Do 60tich kalendárnych dní od splnenia technických podmienok pripojenia uzatvoríte zmluvu o dodávke energie s dodávateľom energie.
 8. Do 5tich pracovných dní vám distribučná spoločnosť zabezpečí montáž elektromera.

Poplatok za pripojenie elektriny

 • Výška poplatku sa počíta podľa typu hlavného ističa pred elektromerom nasledovne:
 • Cena za 1A hodnoty ističa pri jednofázovom pripojení je 2,844€.
 • Cena za 1A hodnoty ističa pri trojfázovom pripojení je 8,532€.
 • Môžete požiadať o istič s prúdovou hodnotou 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A.
 • Pripojovací poplatok pre priemerný rodinný dom, kde je najčastejšie istič 25A, trojfázový, teda bude 213,30€.

Zmena pripojenia elektriny

Potrebujete zmenu technických podmienok pripojenia elektrickej prípojky? Je nutné si podať žiadosť na vašej distribučnej spoločnosti. Môžete si:

 • zvýšiť alebo znížiť hlavný istič,
 • zmeniť počet fáz,
 • zmeniť typ merania z 1 na 2 tarifné meranie,
 • preložiť elektromerový rozvádzač.

čo potrebujete pre zmenu technických parametrov pripojenia

 • EIC kód odberného miesta (16 miestny reťazec, ktorý nájdete vo vyúčtovacej faktúre za elektriku, v tvare 24ZZSXXXXXXXXXXX)
 • údaje Žiadateľa
 • kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefónne číslo)
 • technické parametre (požadovaná hodnota hlavného ističa, počet fáz a taríf)
 • približne 10 minút vášho času

Pripojenie elektriny na pozemok

Pripojenie elektriny na pozemok je dobré zveriť do rúk elektrikára. Aj keď, sú veci, ktoré mu môžete predpripraviť, a tým si zjednodušiť montáž, a znížiť cenu montáže. Napríklad môžete si svojpomocne vykopať kanál, obvykle 0,7m hlboký (podľa projektu). Ak ste zručný, môžete si sami osadiť rozvádzač, natiahnuť kábel, zasypať do pieskového lôžka, natiahnuť ochrannú fóliu, a na elektrikára nechať len odbornú robotu, to znamená zapojenie a revíziu.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *