• Projektovanie Elektroinštalácie

Pri projektovaní elektroinštalácií postupujeme tak, že začíname úvodným stretnutím so zákazníkom,
priamo na mieste, kde má nová inštalácia stáť. Tam si zakreslím škicu, a podrobne si poznačím všetky
požiadavky a priania zákazníka. Ďalšie projektovanie už prebieha na firme Servis Profi, v rozhraní
CAD.

Pri projektovaní sa snažíme šetriť zákazníkove peniaze tak, že používame vhodne prepočítané
priemery vodičov, zbytočne nepredimenzované a navrhujeme úsporné led svietidlá. Naprojektovať
vieme ako priestory obytné, tak aj priestory na podnikanie. Všetko od chát, cez rodinné domy, až po veľké priemyselné haly.

Navrhujeme obvody umelého osvetlenia, zásuvkové obvody, prípojky ku strojom, bleskozvody, uzemňovače, vypracujeme protokol o určení vonkajších vplyvov. Vieme pomôcť s kompenzáciou účinníka cos Φ a tak optimalizovať účty za elektrickú energiu. Na vaše prípadné otázky v emaile kedykoľvek bezplatne odpovieme.