Revízia bytov, domov a budov

na stavbách

v domácnostiach

v obytných domoch

v priemyselných objektoch

na čerpacích staniciach

v priemyselných objektoch s nebezpečím výbuchu

vo firmách

na elektrorozvádzačoch

Kontakt


  Príklady revízie:približné ceny:
  Revízia elektroinštalácie bytu70€
  Revízia elektroinštalácie domu100€
  Revízia elektrickej prípojky50€

  Doplnkové služby

  Revidujeme elektrické inštalácie, vrátane menších opráv, ako je utiahnutie spojov, chýbajúce výstražné nálepky a značenie. Závady vyžadujúce náročnejšie opravy, spíšeme do súpisu závad, a odstraňuje ich inštalačná firma. Po dohode, vieme aj my, formou platenej služby.