Revízia fotovoltickej elektrárne

Východiskové odborné prehliadky a odborné skúšky

Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky

Kontrola projektovej dokumentácie (kapitola 4, STN EN 62446-1)

Posúdenie ochranných opatrení v zmysle STN 33 2000-7-712

Posúdenie vyhotovenia ochrany pred bleskom

Posúdenie ochrany elektrárne v súlade s analýzou rizík a protokolom o určení vonkajších vplyvov

Vhodnosť použitých rozvádzačov v zmysle STN EN 61439-1, 2, 3

Predpísané postupy overenia fotovoltiky podľa STN 62446-1

Kontrola prúdových chráničov (typ B)

Skúšky a merania AC strany, DC strany, prehliadky termokamerou.

Kontakt


  Revízia fotovoltaických systémov

  Majitelia fotovoltaických systémov musia podľa platných noriem a zákonov vykonávať pravidelnú revíznu skúšku a platnú revíznu správu o jej vykonaní.

  FV systémy patria medzi vyhradené elektrické zariadenia a ako zdroj elektrického prúdu musia byť revidované každé 4 roky, spolu s bleskozvodom.

  K prevádzkovaniu zariadenia v dobrom technickom stave, ktorého potvrdením je práve platná revízna správa, sa majitelia FVE zaviazali v zmluve s distribútorom, ktorý má právo pri porušení tohto záväzku zariadenie od siete odpojiť. Doklad o vykonávaní pravidelných revízií zaujíma tiež poisťovňu pri poistnom plnení po škodovej udalosti.

  Michal Kadlec
  Michal Kadlec
  2022-11-30
  S prácou pána Pastorka som spokojný.Pretoze som riešil stavbu rodinného domu tak som u pána Pastorka riešil od prípojky ,el. projektu rodinného domu až po revízie.Musim vyzdvihnúť rýchlosť,ústretovosť,odbornosť a samozrejme aj poradenstvo.
  Andrea Vostinarova
  Andrea Vostinarova
  2022-08-23
  Ďakujem pánovi Pastorkovi za skvelo a profesionálne odvedenú prácu. Zvlášť vyzdvihujem promptné vybavenie objednávky, komunikatívnosť , príjemné vystupovanie a odbornosť. Určite sa aj v budúcnosti obrátim na firmu ServisProfi.
  Peter Rusnak
  Peter Rusnak
  2022-05-26
  Kladný prístup k danej práci usmernenie k niektorým nedostatkom pri práci ochota pomôcť ich odstrániť.Velmi veľká spokojnosť s daným prístupom pracovníka.
  Jozef Gaba
  Jozef Gaba
  2022-05-25
  Boris je kolega,revízny technik,ktorý je ochotný konzultovať a pomôcť pri riešení projektov.
  Zofia Szoke
  Zofia Szoke
  2022-05-25
  Spokojnosť. Komunikácia a vystupovanie veľmi príjemné. Služby 100%. Určite doporučujem ďalej .
  vasil Elischer
  vasil Elischer
  2022-05-25
  Vždy ochotný vstriecny a profesionálny.Ďakujem Boris
  jaro noskovic
  jaro noskovic
  2022-05-23
  OBJEDNAL SOM SI PROJEKTY EL. PRIPOJOK AJ REVÍZIE. VŠETKO BOLO REALIZOVANÉ EŠTE SKÔR AKO SOM OČAKÁVAL. DOPORUČUJEM TÚTO FIRMU. ?

  Úkony vykonávané pri kompletnej kontrole (odborná prehliadka a odborná skúška):

  • vizuálna aj fyzická kontrola panelov a jednosmerného vedenia
  • kontrola konštrukcie a uchytenie panelov
  • termovízna kontrola panelov
  • kontrola jednosmerných prvkov
  • kontrola striedavého vedenia a všetkých prvkov
  • kontrola striedača a jeho nastavenie
  • meranie izolačných odporov, impedancia pospájania a parametrov siete
  • kontrola dokumentácie
  revizia fotovoltaiky
  revizia fotovoltaiky
  Príklady revízie:približné ceny:
  Revízia malého zdroja <10,8kW300€
  Revízia lokálneho zdroja <40kW500€
  Revízia iného zdrojana dopyt

  Doplnkové služby

  Revidujeme fotovoltické inštalácie, vrátane menších opráv, ako sú chýbajúce výstražné nálepky, značenie, a pod. Náročnejšie opravy uvedieme v súpise závad. Pri východiskovej revízii ich bezplatne odstráni montážna firma. Pri opakovanej revízii je možné dohodnúť si odstránenie závad u nás, ako navyše platenú službu.