Revízia spotrebičov

Odborné prehliadky a odborné skúšky spotrebičov

Odborné prehliadky a odborné skúšky náradia

Odborné prehliadky a odborné skúšky predlžovacích prívodov

Odborné prehliadky a odborné skúšky zváračiek

Vyhotovenie kariet spotrebičov

Zatriedenie spotrebičov a náradia do skupín a tried

Vytvorenie harmonogramu revízií pre spotrebiče

Určenie lehôt revízií podľa zatriedenia do tried a skupín

Stráženie termínov revízií pre zákazníkov, ak si to želajú

Vyhotovenie revíznych správ, návodov na použitie, analýzy rizík

Kontakt


  Príklady revízie:približné ceny:
  Revízia elektrického ručného náradia8€ / ks
  Revízia elektrického spotrebiča8€ / ks
  Revízia predlžovačky8€ / ks

  Doplnkové služby

  Revidujeme náradie a spotrebiče, vrátane menších opráv, ako je výmena prívodných káblov a pod. Náročnejšie opravy vieme odovzdať do odborného servisu, prípadne zaniesť spotrebič na zberný dvor. Pri opakovanej revízii je možné dohodnúť si stráženie termínu ďalšej revízie.