Revízie strojov a elektrických zariadení

Východiskové odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických prívodov ku strojom

Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky strojov

Prehliadky a skúšky kovoobrábacích strojov - sústruhy, frézky, brúsky, vŕtačky a pod.

Prehliadky a skúšky tvárniacich strojov - lisy, ohýbačky, vysekávačky, ohraňovacie lisy a pod.

Prehliadky a skúšky drevoobrábacích strojov - formátovacie píly, nárezové centrá, hrubkovačky, olepovačky, odsávania a pod.

Rekonštrukcie rozvádzačov strojov, rôzne opravy

Doplnenie chýbajúcej dokumentácie k výrobným strojom

Skreslenie schém elektrického zapojenia strojov

Skúšky, merania, vyhodnocovanie nameraných výsledkov a hodnôt

Vyhotovenie revíznych správ ku strojom, ku elektrickým prívodom

Kontakt


  Príklady revízie:približné ceny:
  Revízia malého stroja <18kg40€
  Revízia veľkého stroja >18kg70€
  Revízia oblúkovej zváračky50€

  Doplnkové služby

  Revidujeme elektrické inštalácie strojov, vrátane menších opráv, ako sú chýbajúce výstražné nálepky, značenie, a pod. Náročnejšie opravy uvedieme v súpise závad. Revidujeme tiež elektrické prívody ku strojom. Odstránenie nájdených závad je možné doobjednať u nás, ako navyše platenú službu. Sme taktiež schopní strážiť za vás termín ďalšej revízie Vašich strojov.