Termostat – čo to je, a ako si vyberiem ten správny?

Existuje nespočetné množstvo termostatov. Nájdete ich v chladničkách, fritézach či žehličkách. Dá sa povedať, že všetky z nich fungujú na veľmi podobnom princípe. Ich hlavnou úlohou je regulácia, resp. udržiavanie teploty na takej úrovni, aká je ideálna alebo na takej, akú nastavíte vy.

My budeme hovoriť o izbových termostatoch, ktoré sú určené pre reguláciu teploty v interiéri. Môžu ovládať rôzne vykurovacie spotrebiče, teda plynové a elektrické kotle, klasické radiátory, tepelné čerpadlá, bojlery, kotle na tuhé palivá či podlahové kúrenie. Pozrieme sa na to, aký typ izbového termostatu je pre vás ten pravý, na aké parametre by ste sa pri jeho výbere mali zamerať a ako ho správne používať.

Aký izbový termostat?

Prvou otázkou, na ktorú si musíte odpovedať, je, aký izbový termostat chcete a aký je kompatibilná s vaším vykurovacím systémom , resp. s konkrétnym zariadením. Od tohto parametra sa následne odvíjajú aj všetky ďalšie. Jednotlivým typom izbových termostatov preto budeme venovať najväčšiu pozornosť.

Základné rozdelenie izbových termostatov

Mechanické izbové termostaty

Mechanické termostaty sú tie, ktoré nie sú pripojené na žiadny zdroj energie . Pre reguláciu teploty, resp. na uzatváranie ventilov využívajú rozťažnosť kvapalín a plynov. Ide napríklad o mechanické termostatické hlavice na radiátoroch. Tie v sebe ukrývajú kovový valček , presnejšie, kovový mech či tzv. Vlnovec, ktorý je naplnený plynom alebo liehom . Pod vplyvom teploty sa tento valček rozpína a vysúva piest, ten zatlačí na ventil, ktorý sa uzavrie.

Elektrické izbové termostaty

Do skupiny elektrických izbových termostatov patrí všetky zariadenia, ktoré sú pripojené na zdroj elektriny (sieť, batérie), pričom môžu fungovať na rôznych princípoch (digitálne / analógové). Nájdete ich v drvivej väčšine dnes používaných zariadení, pričom aj izbové termostaty patria práve do skupiny elektrických termostatov. Výnimkou sú iba spomínané termostatické hlavice na radiátory.

Analógové izbové termostaty

Analógové termostaty patria k tým starším a lacnejším. Môžu fungovať na 2 princípoch. Prvým, ktorým je dnes využívaný častejšie, je bimetalický prúžok. Zjednodušene, ide o prúžok z 2 druhov kovu, ktoré majú inú rozťažnosť . Prúžok sa pod vplyvom tepla ohýba, čím pri zmenách teploty zapína a prepína obvody v termostate a vykurovacom telese. Analógové termostaty dokážu teplotu iba regulovať. Okrem toho sa nimi dá kúrenie vypnúť úplne alebo nastaviť na takzvaný anti-freeze režim . Nedisponujú teda žiadnymi inými funkciami.

Digitálne izbové termostaty

Digitálne termostaty sú tie „modernejšie“. Snímanie a následná regulácia teploty prebieha na základe informácií v digitálnej forme, zjednodušene, číselný údaj sa mení v závislosti na teplote okolia. Digitálne termostaty môžu byť napojené priamo zo siete alebo z vlastných batérií. Ich nevýhodou je vyššia cena a komplikovanejšie ovládanie, výhodou zas rôzne pokročilé funkcie, ale najmä presnejšie snímanie, a teda aj regulovanie teploty.

Rozdelenie izbových termostatov podľa spôsobu ovládania a funkcií

Teraz už viete, že elektrický a mechanický termostat nie je to isté a že existujú 2 hlavné technológie, teda analógové a digitálne. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na rozdelenie izbových termostatov v závislosti na spôsobe ich ovládania a funkcií, ktorými môžu disponovať .

Manuálny izbový termostat (analógový / digitálny)

Do skupiny manuálnych izbových termostatov patria mechanické aj elektrické verzie. V tejto chvíli sa budeme venovať tým elektrickým. Prvý dôležitý údaj, môžu byť analógové aj digitálne. Označenie „manuálne“ hovorí iba o spôsobe, akým sa nastavujú  – manuálny / ručne.

Ide o veľmi jednoduché a lacné zariadenie, ktoré však okrem regulácie teploty nedokáže nič iné (ovládanie cez smartphone, prepojenie s inými smart zariadeniami, výpočet vzorcov teploty atď.), A to bez rozdielu na to, či ide o analógovú alebo digitálnu technológiu.

V prenesenom slova zmysle, za manuálny izbový termostat musíte myslieť vy . Kúrenie môžete pomocou nich aj „nadobro“ vypnúť.

Manuálne analógové termostaty nemajú žiadny displej , iba ovládacie prvky, ako sú kolieska alebo páčky, ktoré môžu, ale aj nemusia byť podsvietené. 

Manuálne digitálné termostaty majú displej , podsvietený alebo nepodsvietený, ktorý však zobrazuje len niekoľko číslic – aktuálna / nastavená teplota. 

Oba typy manuálnych termostatov sú vhodné najmä pre tých, ktorí sú často doma, nemajú problém s „ručným“ nastavovaním a uprednostňujú vykurovanie na stálu teplotu.

Programovateľný termostat

Programovateľný termostat musí byť digitálny . Ide o modely, ktoré si môžete nastaviť presne podľa vašich požiadaviek. Napr. do termostatu naprogramujete to, akú teplotu preferujete ráno, akú na obed a akú večer . On na základe vami zadaných „pokynov“ bude teplotu regulovať v priebehu dňa, týždňa či mesiaca sám. Programovanie prebieha prostredníctvom prednastavených alebo manuálnych režimov , v ktorých si vytvoríte vlastný algoritmus regulácie teploty.

Inteligentný termostat

Inteligentné termostaty sú tiež digitálne a zároveň programovateľné , v tomto prípade je však neprogramuje vy, ale pokročilejšie systémy. Inteligentný termostat sa, doslova, „učí“. Na základe vašich preferencií postupne dokáže sám prepočítať ideálnu teplotu v istej časti dňa, zvýšiť ju alebo znížiť na základe vašich predchádzajúcich nastavení a tak ďalej.

Inteligentné termostaty sú v zásade vybavené Wi-Fi , vďaka čomu je môžete prepojiť s ďalšími smart zariadeniami, ako je notebook, tablet, smartphone, Google Home či Alexa , ale aj k iným systémom, resp. aplikáciám, na ovládanie inteligentnej domácnosti . Toto riešenie je preto vhodné pre tých, ktorí uprednostňujú pokročilejšie technologické vybavenie domácnosti.

Rozdelenie izbových termostatov podľa spôsobu napájania na spotrebič

Chce sa vám sekať drážku a ťahať nový kábel, prípadne styrý kábel korešponduje s vami vybraným termostatom? V tom prípade určite siahnite po drôtovom termostate. Ak sa chcete vyhnúť komplikovanejšej inštalácii, vaša voľba je jasná. Potrebujete termostat bezdrôtový. Každé z týchto riešení má však niekoľko plusov a mínusov, pri výbere preto potrebujete vedieť trochu viac informácií.

Štandardné drôtové termostaty

Štandardné drôtové termostaty sú k vykurovaciemu telesu pripojené pomocou káblov , najčastejšie prostredníctvom bežných vodičov typu CYKY na 230 V okruhy . Väčšinou sa montujú spolu s vykurovacím telesom, takže aj pri kúpe starého rodinného domu, by ste „v múroch“ mali mať naťahané príslušné káble, výnimky sa však nájdu.

Drôtové termostaty môžete samozrejme kedykoľvek vymeniť. Pri výmene si však dajte pozor, či je daný model kompatibilný s kabelážou vo vašich stenách . Takýto problém môže nastať hlavne pri kúpe ultra moderného termostatu do extra starého domu .

Drôtové termostaty sa tradične inštalujú na stenu, delia sa však na 2 podtypy:

Termostaty pod omietku – ich inštalácia vyžaduje väčší pracovný zásah, prístroj je však z väčšej časti ukrytý v stene, preto ide o estetickejšie riešenie

Termostaty na omietku – toto riešenie sa využíva hlavne pri dodatočnej montáži, teda pri výmene starého za nový termostat, výhodou je jednoduchšia inštalácia, nevýhodou horší vzhľad.

Drôtové termostaty sa ďalej delia na tie na kotol a podlahové kúrenie.

Termostat na kotol

Klasické termostaty na kotol sú kompatibilné aj s bojlermi, tepelnými čerpadlami a inými podobnými zariadeniami. Na výber máte termostaty pasívne a aktívne . Tie pasívne, zjednodušene povedané, len prepnú kontakt, tie aktívne zas priamo do kotla „vyšlú“ 230 V signál. Termostaty na kotol a ďalšie podobné vykurovacie telesá sú tradične napájané priamo z 230 V okruhu alebo prostredníctvom batérií.

Termostat na podlahové kúrenie

Termostat na podlahové kúrenie je určený pochopiteľne pre majiteľov podlahového kúrenia. Termostat je v tomto prípade prepojený s 2 300 až 3 680 W (10 – 16 A) káblami ukrytými v podlahe, ktoré ovláda priamo. K podlahovému termostatu je nutné pripojiť externý snímač teploty. Ten sa osadí samostatne do flexibilnej rúrky, ktorá je následne vložená medzi 2 káble, a to aspoň v 3 cm vzdialenosti. Pri inštalácii je potrebné dbať na to, aby bol tento snímač umiestnený v čo najtesnejšej blízkosti k samotnej podlahe.

Všeobecne sa tieto zariadenia delia na termostaty na teplovodné a elektrické podlahové kúrenie.

Termostat do zásuvky

Druhou kategóriou termostatov z hľadiska ich prepojenia s vykurovacím spotrebičom sú tie zásuvkové. Termostaty do zásuvky patrí tiež k drôtovým alternatívam, neinštaluje sa však priamo do elektrického okruhu. Zapojíte ho do elektrickej zásuvky v blízkosti kotla, radiátora alebo podlahového kúrenia a prostredníctvom krátkeho kábla prepojíte s daným zariadením.

Obrovskou výhodou tohto riešenia je veľmi jednoduchá inštalácia, ktorá nevyžaduje žiadne zásahy do elektroinštalácie ani stavebné práce. Bohužiaľ, termostat musí byť umiestnený len v tesnej blízkosti vykurovacieho spotrebiča , čo nie je veľmi praktické. Výnimkou sú zásuvkové termostaty s Wi-Fi , ktoré je možné ovládať cez smartphone alebo iné inteligentné zariadenia.

Bezdrôtové izbové termostaty

Bezdrôtové izbové termostaty sú ideálne pre tých, ktorí ich chcú mať stále po ruke a pritom premiestňovať z miesta na miesto či z miestnosti do miestnosti. Ide o samostatne stojaci prístroj, ktoré nie je nutné inštalovať pod omietku, na stenu ani do zásuvky.

Bezdrôtové termostaty sú napájané batériami, pričom pozostávajú z 2 samostatných zariadení, ktoré spolu obojsmerne komunikujú. Ide o:

izbový termostat  – „krabička“ s displejom, ktorá slúži na ovládanie termostatu, zobrazovanie aktuálnej teploty atď.

modul  – inštaluje sa priamo na vykurovacie teleso a komunikuje s izbovým termostatom

INFO: Na základe signálu, prostredníctvom ktorého spolu komunikuje izbový termostat a modul na vykurovacom telese, tieto prístroje rozdeľujeme na Wi-Fi, GSM a Open Therm termostaty.

Bezdrôtové Wi-Fi termostaty

Modul a termostat medzi sebou komunikujú prostredníctvom domácej WI-Fi siete , tieto zariadenia je však väčšinou možné prepojiť aj so smartphonom a ďalšími smart prístrojmi. Toto riešenie je ideálne pre zástancov moderných technológií, ktorí majú zároveň stály a dostatočne silný internetový signál. Pri jeho výpadkoch totiž môže kolabovať aj termostat.

Bezdrôtové GSM a OpenTherm termostaty

GSM a OpenTherm termostaty sú ideálne pre tých, ktorí chcú vlastniť bezdrôtový termostat, zároveň však nemajú internet alebo ich signál nepatrí k tým najstálejším. Modely s GSM modulom ovládate pomocou SMS správ, preto musia byť vybavené SIM kartou. OpenTherm alebo takzvané OT termostaty využívajú na komunikáciu špeciálny protokol, prostredníctvom ktorého vypočítajú teplotu vody a túto informáciu pošlú späť do kotla, bojlera či podlahového kúrenia.

Termostat na radiátor (termostatická hlavica)

Pod pojmom termostat na radiátor sa ukrýva termostatická hlavica , teda mechanický typ termostatu . Samozrejme, ako bolo povedané už viackrát, radiátory môžete regulovať aj pomocou zásuvkových či niektorých bezdrôtových modelov . Termostatická hlavica funguje na princípe, ktorý sme si popísali v počiatku (kovový valček s liehom, ktorý sa v závislosti na teplote rozpína, tlačí na piest a uzatvára ventil).

Mechanické termostatické hlavice pozná asi každý. Nachádza sa na nich stupnice od 0 do 6 , pričom hneď za „0“, v závislosti na konkrétnej značke, nájdete symbol hviezdičky alebo vločky . Otočením hlavice na „0“ radiátor uzavrite , otočením na hviezdičku / vločku ho nastavíte do takzvaného protimrazového režimu (temperovanie – teplota neklesne pod cca 6 ° C), na „6“ je otvorený na maximum .

INFO: Číslice 0 až 6 na termostatické hlavici neoznačujú stupňa Celzia, ale regulačné stupne. To, akej teplote zodpovedajú jednotlivé regulačné stupne, si preto musíte overiť v návode od konkrétnej termostatickej hlavice. Číslica 3 je však všeobecne ekvivalentom cca 20 ° C.

Dnes sa stretnete už aj s elektrickými a dokonca aj s inteligentnými termostatickými hlavicami. Môžu byť napájané drôte aj bezdrôtovo , pričom tie inteligentné väčšinou spolupracujú s termostatmi a riadiacimi vykurovacími systémami. Výsledkom je naozaj perfektná regulácia teploty v domácnosti.

Na čo sa zamerať pri výbere termostatu

Keď sa rozhodnete pre správny typ izbového termostatu, pristúpte k „štúdiu“ jednotlivých parametrov . Okrem tých v nasledujúcich riadkoch existujú aj ďalšie. Napríklad rôzne funkcie, konkrétne programy či iné vychytávky , ktoré sú však tak špecifické, že ich nie je možné vymenovať do detailov. Zároveň ide o veľmi individuálne parametre, preto si nezabudnite vždy dôkladne prečítať popis, najlepšie však originálny produktový list (tzv. Datasheet), v ktorom nájdete najpresnejšie a nejpravdivějšie informácie .

Kompatibilita s vykurovacím / chladiacim systémom a smart systémami

Alfou a omegou pri výbere správneho termostatu je druh vykurovania vo vašom príbytku. Tomu, ktorý typ termostatu môžete pripojiť na daný druh vykurovacieho telesa, sme sa už venovali priebežne. Nezabudnite najmä na rozdielne vykurovacie systémy, teda plyn / elektrina / tuhé palivo .

Ak využívate vykurovací aj chladiaci systém, popremýšľajte nad kúpou termostatu, ktorým môžete ovládať obaja. Ďalším dôležitým parametrom v rámci kompatibility je prepojiteľnosť termostatu s ďalšími smart zariadeniami a systémami . Wi-Fi modely môžete väčšinou prepojiť s akýmkoľvek iným Wi-Fi zariadeniami aj systémom (napr. Alexa, Google Home, rôzne aplikácie).

Pozor, existuje mnoho termostatov, ktoré sú označené ako inteligentný, napojiť ich však môžete iba na jeden konkrétny smart systém pre riadenie domácnosti, väčšinou ten od daného výrobcu. V praxi to pre vás znamená, že termostat síce môžete premeniť na inteligentný, avšak iba pri zakúpení ďalších komponentov, ako sú riadiace jednotky či snímače. Univerzálny termostat odhalíte napríklad prostredníctvom symbolu „Z-Wave“.

Spínací kontakt termostatu

Pri každom termostatu by ste mali nájsť údaj o spínacím kontakte . Je uvádzaný v ampéroch a označuje vzťah I = P / U ( I  – množstvo pretekajúceho prúdu v Ampéroch, P  – príkon pripojeného spotrebiča vo Wattoch, U  – napätie v sieti vo Voltoch). Tento údaj hovorí o tom, aké množstvo elektrického prúdu môže pretiecť cez spínací kontakt termostatu . Pri prekročení maximálnej povolenej hranice dochádza k prehrievaniu spínacieho kontaktu a následným výbojom , čo skončí jeho „odpálením“ a prehorením.

Daný typ termostatu je možné pripojiť len k takému vykurovaciemu spotrebičmi, ktorý neprekračuje maximálny povolený spínaný príkon. Výkon vášho vykurovacieho spotrebiča by sa k tomuto maximu nemal ani približovať . Ak si nechcete lámať hlavu s komplikovanými prepočtami, existuje jedno riešenie, a to termostaty so špeciálnymi algoritmami, ktoré nameranú hodnotu korigujú . Druhým riešením, ktoré je vhodné najmä pri používaní výkonnejších vykurovacích spotrebičov, je použitie silového relé (tzv. Stykač).

Prevádzková a nastaviteľná teplota

Pri každom termostate nájdete údaje o 2 teplotných rozmedziach:

Rozsah nastaviteľnej teploty  – hovorí o tom, v akom rozmedzí sa dá na danom termostate teplotu regulovať

Prevádzková teplota  – pri akej teplote dokáže daný model pracovať

Prevádzková teplota drvivej väčšiny termostatov je 0 až 40 ° C . Výnimočne natrafíte na také, ktoré sú schopné pracovať až do 50 ° C . Tie sú vhodné napríklad do kotolne. Priemerný rozsah nastaviteľnej teploty je 5 až 35 ° C. Dostupné sú však aj modely, na ktorých si viete nastaviť teplotu už od 3 ° C až do viac ako 40 ° C . V tomto smere sa musíte rozhodnúť sami, ako moc kúrite, priemerný rozsah nastaviteľné teploty, teda 5 – 35 ° C, je však vyhovujúce pre väčšinu „normálnych“ ľudí.

Typ senzoru

Existujú 2 typy senzorov , ktoré slúžia na meranie teploty. Preto ide o veľmi dôležitú súčasť každého termostatu. Na výber máte:

Senzory podlahové – určené pre podlahové vykurovanie

Senzory priestorové – určené pre klasické vykurovanie

Na trhu sú dostupné aj termostaty s oboma typmi senzorov . Ak kvôli tomuto detailu nebudú extrémne drahšie, určite nad nimi popremýšľajte. 2 senzory totiž dokážu teplotu merať s väčšou presnosťou , čo sa odrazí aj na presnejšiu reguláciu daného vykurovacieho spotrebiča.

Displej a ovládacie prvky

Displej sa nachádza zásadne na digitálnych termostatoch. Na výber máte väčšie či menšie displeje, tie dotykové, ale aj klasické. Všimnite si hlavne to, či daný model disponuje podsvietením. Podsvietenie by sa malo dať vypnúť. Neustála žiara z termostatu vám totiž určite nebude vyhovovať, a to najmä v noci.

TIP: Na moderných termostatoch nájdete aj dotykové displeje, zamerajte sa však ich kvalitu, aby ste kvôli poruchám displeja nemuseli už po krátkom čase vymeniť celé zariadenie.

Dôležité sú aj údaje, ktoré daný displej zobrazuje . Na najlacnejších termostatoch uvidíte iba aktuálnu a nastavenú teplotu , prípadne iba jednu z týchto informácií. Na niektorých modeloch sa však zobrazuje aj aktuálny dátum, čas či nastavený režim .

Ďalšou súčasťou každého termostatu sú ovládacie prvky, teda klávesnice, tlačidlá, kolieska či páčky . Každému vyhovuje niečo iné, kolieska a páčky však majú všeobecne dlhšiu životnosť , nezvyknú sa totiž „vymačkať“. Aj v tomto prípade si všimnite, či sú ovládacie prvky podsvietené . Pri modeloch s klávesnicou je praktické, keď je chránená krytom . Ten predĺži jej životnosť.

Design

Pokiaľ si potrpíte na to, aby bola vaša domácnosť ako zo škatuľky, určite sa zamerajte aj na dizajnovú stránku termostatu. Na trhu sú dnes dostupné naozaj všelijaké modely, hranaté, guľaté, robustný, extra tenké, väčšie i menšie . Z farieb máte väčšinou na výber bielu a čiernu , výnimočne však natrafíte aj na termostaty v bronzovom, striebornom či béžovom prevedení .

Drahé versus lacné termostaty

Aká je primeraná cena za kvalitný termostat? Do kategórie lacných termostatov za cenu do 30€ patria väčšinou tie analógové a tiež digitálne – manuálne , pričom nemusí mať vôbec horšiu kvalitu. Programovateľné a inteligentné termostaty sú automaticky drahšie. Tie stoja od 30€ vyššie , čo je však naozaj len orientačný údaj.

Dá sa povedať, že čím je termostat drahší, tým presnejšie reguluje teplotu a disponuje pokročilejšími funkciami . Bohužiaľ, nie je to pravidlo . Na trhu je totiž veľa kvalitných a zároveň lacných termostatov, avšak aj mnoho drahých a veľmi nekvalitných. Preto sa nikdy neorientujte len podľa ceny, ale najmä podľa konkrétnych parametrov , prípadne spotrebiteľských recenzií.

Kam umiestniť termostat

Nech už si vyberiete akýkoľvek zo spomínaných typov termostatov, pravidlá pri jeho inštalácii v miestnosti sú rovnaké . Aby totiž mohol termostat svoju prácu odviesť naozaj dobre, musí byť schopný rozpoznať skutočnú teplotu, teda nie tú, ktorú skresľujú iné vonkajšie faktory .

Termostat umiestnite na stanovište, kde je prúdenie vzduchu čo najprirodzenejšie .

Ideálna výška na umiestnenie termostatu je minimálne 150 cm od podlahy .

Nevhodnými miestami sú akékoľvek rohy či inak „obložené“ miesta , napríklad stena pod poličkou.

Termostat nesmie byť v tesnej blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla , teda radiátora, sporáka, počítača, televízora a ďalších spotrebičov, ale ani v blízkosti zariadení, ktoré vzduch ochladzujú.

Pozor na slnečné lúče , aj tie totiž môžu ovplyvniť teplotu, ktorú zachytáva snímač na termostatu.

Termostat by sa nemal nachádzať hneď vedľa okna či vchodových dverí , minimálna vzdialenosť od týchto „bodov“ by nemala byť menšia ako 25 cm (tento údaj je väčšinou uvedený v návode ku konkrétnemu termostatu).

Nie najlepším riešením sú tiež miestnosti s prídavným vykurovaním , napríklad s krbom či pecou.

Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ)

Vieme, ste určite vyčerpaní. Ak ste však vyššie nenašli odpovede na otázky, ktoré zaujímajú vás, veríme, že vám na ne odpovieme práve teraz.

Ako môžem pomocou termostatu znížiť náklady za vykurovanie na minimum?

Práve ste si prečítali o termostatoch, ktoré disponujú množstvom funkcií, ktoré môžu teplotu v priebehu dňa meniť úplne samostatne a hneď niekoľkokrát. Avšak pozor, práve časté prestavovanie termostatu vedie k zvýšeným nákladom za vykurovanie. Je to podobné ako s autom. Keď jazdíte na jednom prevode, spotrebujete najmenej benzínu. Pri častom preradzovaní je to už horšie.

Kedy uvažovať nad výmenou starého izbového termostatu?

Na to sa nedá odpovedať presne. Ak ste si kúpili starý dom s už nainštalovaným termostatom, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o analógový model, ktorý teplotu reguluje skôr orientačne. Nad výmenou termostatu však premýšľajte hlavne v prípade , keď vám jeho regulovanie teploty vyslovene nevyhovuje . Jednoznačným dôvodom sú tiež časté technické poruchy.

Vybrali sme pre Vás tieto overené termostaty: (neváhajte ma kontaktovať s požiadavkami na tieto aj iné typy termostatov)

Dotykový termostat Displej 7 WiFi – 99€

Dotykový termostat Displej Elegant Plus WiFi – 102€

Dotykový termostat Displej Moon WiFi – 119€

Termostat Praktik 5 – 56€

7 názorov na “Termostat – čo to je, a ako si vyberiem ten správny?”

 1. Aký má vplyv hysterezia na spotrebu plynu, aká je ideálna hysterezia pri nastavení na izbovom termostaty po zaslaní odpovede prídu ďalšie komentáre

   1. Dobry den pan Milan,
    Ak mate zaujem o konkretne produkty alebo o odborné poradenstvo, nevahajte si poslat dopyt cez kontaktný formulár. Určite vám odpovieme s cenovou ponukou na mieru pre vás.
    S pozdravom, Pastorek.

 2. Dobrý deň,
  zaujalo ma vo vašom článku nasledovná veta:
  „Bezdrôtové termostaty sú napájané batériami, pričom pozostávajú z 2 samostatných zariadení, ktoré spolu obojsmerne komunikujú“.
  Ja mám skúsenosť, že vysielač len vyšle pove a prijímač ho len prijme. Ale chýba spätná väzba. Teda sa mi už pár krát stalo, že vysielač zapol kotol, ale povel na vypnutie uz prijímač nedostal a vysielač o tom nevedel. Mám tento termostat Elektrobock FRT7B2. Viete o nejakom termostate, zloženom z vysielača (meria teplotu) a prijímača, ktoré komunikujú obojsmerne? Predpoklad8m, +ze vtedy by musel byť vysielač tiež napájaný zo zásuvky 230V a nie batériami. Tie by sa rýchlo vybili, keď by bol stále na rádiovom príjme.

  1. Dobry den Andrej,

   vsetky termostaty, ktore mame v ponuke su napajane 230V a maju „obojsmernu“ komunikaciu. Ak potrebujete termostat napajany bateriami, je to otazka na vasho kúrenára.

   S pozdravom, Boris.

 3. Dobrý deň prajem prosím vás chcel by som sa opýtať či sa dá vysielacia jednotka spárovať aj s iným typom izbového termostatu či len s tým čo bola zakupena spoločne vysielacia jednotka aj izbový termostat

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *